Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"

InfoStrategia z sukcesem zakończyła realizację zamówienia w przedmiocie świadczenia telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej", w celu uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

W dniu 14.12.2012 roku Województwo Dolnośląskie uzyskało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia cyfrowego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".

W dniu 29.01.2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3459/IV/13 w sprawie dofinansowania projektu.

Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych realizowanym w ramach Działania 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" w Priorytecie 2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo informacyjne")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 149 704 658,22 PLN.